Գտիր x2+6x+8x1=0 հավասարման արմատները: 
 
Արմատները տեղադրիր նվազման կարգով:
 
x1 \(=\)
 
x2 \(=\)  
 
x3 \(=\)