Քանի՞ արմատ ունի տրված վերածվող հավասարումը՝ 2x2+6x9x+1=0
 
Պատասխան՝  հավասարումն ունի  արմատ: