Տրված է 18x4x5=0 հավասարումը:
  
Ընտրիր ճիշտ շարունակություն(ներ)ը:
 
Այս հավասարումը