Արդյո՞ք 2 թիվը այս վերածվող հավասարման արմատ է` x2x2x+7=0