Լուծիր վերածվող հավասարումը՝ 22x7242x7+2x+2=0
 
Արմատները տեղադրիր նվազման կարգով:
  
x1\(=\)x2\(=\)  և  x3\(=\)