Լուծիր վերածվող հավասարումը՝ 2x210x+123x2+2x+5=0
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը:
 
Պատասխան՝  x1\(=\)  և  x2\(=\)