Գտիր հավասարման արմատները՝ x37.52x14.6x+30=0
 
Արմատները գրիր աճման կարգով:   
 
Պատասխան՝ \(x =\), \(x =\) և \(x =\)