Քանի՞ արմատ ունի հետևյալ հավասարումը՝ 28x2+3x+13x2+1=0