Այս եռանդամը վերլուծիր արտադրիչների՝ x8+6x4+8
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ արմատը: 
 
Պատասխան՝ x8+6x4+8\(=\)(x4+i)(x4+i)