Լուծիր հետևյալ վերածվող հավասարումը՝ x25x+62x213x+15=0
 
Ընտրիր հավասարման արմատները: