Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Վերածվող է, թե՞ ոչ հավասարումը 1Մ.
2. Քառակուսային (a=1; b>0) և գծային հավասարումներ 3Մ.
3. Վերածվող հավասարման արմատը (երկրորդ արտադրիչը երկքառակուսային է) 1Մ.
4. Վերածվող հավասարման արմատը 1Մ.
5. Եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների 2Մ.