Լուծիր այս հավասարումը՝ x44x2+4x13=0
 
Առաջինը տեղադրիր մեծ քառակուսի արմատը:
  
Պատասխան՝ x1,2=±i, x3,4=±i, x5=