Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վերածվող հավասարման լուծումը Վերածվող հավասարման լուծումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վերածվող հավասարման տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել վերածվող հավասարումը
2. Վերածվող է, թե՞ ոչ հավասարումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վերածվող է, թե՞ ոչ հավասարումը
3. Հավասարումների տեսակների ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասարման տեսակը
4. Վերածվող հավասարման արմատների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել վերածվող հավասարման արմատների թիվը
5. Քառակուսային (a=1; b>0) և գծային հավասարումներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է լուծել վերածվող հավասարումը
6. Վերածվող հավասարման արմատը (երկրորդ արտադրիչը երկքառակուսային է) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է պարզել՝ տրված թիվը քառակուսային հավասարման լուծում է, թե ոչ
7. Վերածվող հավասարման արմատը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ստուգել, թե արդյո՞ք տրված թիվը վերածվող հավասարման արմատ է
8. Վերածվող հավասարում, նոր փոփոխական 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վերածվող հավասարման լուծումը նոր փոփոխական ներմուծելու միջոցով
9. Երկու քառակուսային հավասարումների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է լուծել վերածվող հավասարումը, երկու արմատ
10. Երեք արտադրիչ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Երեք արտադրիչների արտադրյալը հավասար է 0-ի
11. Հավասարման արմատների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է որոշել վերածվող հավասարման արմատների քանակը
12. Եռանդամի վերլուծումն արտադրիչների 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 2Մ. Եռանդամը պետք է վերլուծել արտադրիչների
13. Կոտորակի կրճատում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Պետք է վերլուծել արտադրիչների կոտորակի համարիչն ու հայտարարը և կրճատել կոտորակը
14. Երկքառակուսային և գծային հավասարումներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է լուծել երկքառակուսային և գծային հավասարումները
15. Երկու քառակուսային եռանդամների արտադրյալ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 1Մ. Պետք է լուծել քառակուսային հավասարումները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Վերածվող հավասարում» թեմայից 00:20:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ` վերածվող հավասարումների լուծման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Վերածվող հավասարում» թեմայից 00:25:00 միջին 5Մ. Առաջադրանքներ` վերածվող հավասարումների լուծման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Վերածվող հավասարում» թեմայից 00:50:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ` վերածվող հավասարումների լուծման վերաբերյալ