Գտիր y=x+15 ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները [0;3] հատվածում:
 
Պատասխան՝
 
մեծագույն արժեքը՝
 
փոքրագույն արժեքը՝