Գրիր y=fx ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
 
Որոշիր, թե ո՞ր կետերում է ֆունկցիան ընդունում այդ արժեքները:
 
ogr_par5.png
 
Եթե ֆունկցիան արժեքը ընդունում է երկու կետերում, ապա տեղադրիր մեծը:
  
Մեծագույն արժեքը՝ fi=i
 
Փոքրագույն արժեքը՝ fi=i