Ֆունկցիան տրված է այս բանաձևով՝
 
 f(x)=x2+6x+8,եթե x[6;1]x+2+2,եթե x(1;2]
 
Պարզիր ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
 
ա) մեծագույն արժեքը \(f (\)\() =\)
 
բ) փոքրագույն արժեքը \(f (\)\() =\)