Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Սահմանափակության հետազոտում 1Մ.
2. Սահմանափակ կամ ոչ սահմանափակ ֆունկցիա 1Մ.
3. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները հատվածի վրա 2Մ.
4. Պնդումներ սահմանափակության վերաբերյալ 1Մ.