Արդյո՞ք այս գծագիրը ֆունկցիայի գրաֆիկ է:
 
garfik4.png