Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտահայտությունը ֆունկցիա է, թե՞ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկի սահմանումը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը գրաֆիկի միջոցով

Բարդություն միջին

3
6. Որոշման տիրույթ (հայտարարում մոդուլ)

Բարդություն միջին

3
7. Որոշման տիրույթին պատկանող թիվ, արմատ

Բարդություն միջին

4
8. Գրաֆիկով տրված Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը

Բարդություն միջին

2
9. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթ (հայտարարի զրոներ)

Բարդություն միջին

2
10. Կոտորակային ֆունկցիայի որոշման տիրույթը

Բարդություն միջին

4
11. Որոշման տիրույթին չպատկանող թիվ, կոտորակ

Բարդություն միջին

1
12. Որոշման տիրույթին չպատկանող թվերը (կոտորակ և արմատ)

Բարդություն բարդ

1
13. Որոշման տիրույթ, կոտորակային ֆունկցիա, համարիչում արմատ

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար