Բերվածներից ո՞րը չի պատկանում f(x)=5x1x1 ֆունկցիայի որոշման տիրույթին: