Թվարկվածներից որո՞նք չեն պատկանում f(x)=7xx2 ֆունկցիայի որոշման տիրույթին: