Գտիր fx=7x1824x+33 ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
D(f)=;iiii;+