Որոշիր f(x)=x+3x2x2100 ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: