Հետևյալ թվերից ո՞րն է պատկանում f(x)=x5 ֆունկցիայի որոշման տիրույթին: