Որոշիր y=x2+1x2+1 ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:
 
Նշիր ճիշտ պատասխանը: