Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվային ֆունկցիա, նրա որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը Թվային ֆունկցիա, նրա որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արտահայտությունը ֆունկցիա է, թե՞ ոչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե րտահայտությունը ֆունկցիա է, թե՞ ոչ
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկի սահմանումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե տրվածը ֆունկցիայի գրաֆիկ է, թե՞ ոչ
3. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի որոշման տիրույթին և արժեքների բազմությանը վերաբերող ճիշտ առնչությունները
4. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը
5. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը գրաֆիկի միջոցով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Գրաֆիկի միջոցով պետք է պարզել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը
6. Որոշման տիրույթ (հայտարարում մոդուլ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը
7. Որոշման տիրույթին պատկանող թիվ, արմատ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել որոշման տիրույթին պատկանող թիվը
8. Գրաֆիկով տրված Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Գրաֆիկի միջոցով պետք է պարզել ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը
9. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթ (հայտարարի զրոներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է բացառել հայտարարի զրոները
10. Կոտորակային ֆունկցիայի որոշման տիրույթը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել կոտորակային ֆունկցիայի որոշման տիրույթը
11. Որոշման տիրույթին չպատկանող թիվ, կոտորակ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 1Մ. Պետք է գտնել որոշման տիրույթին չպատկանող թիվը
12. Որոշման տիրույթին չպատկանող թվերը (կոտորակ և արմատ) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 1Մ. Պետք է ընտրել որոշման տիրույթին չպատկանող թվերը
13. Որոշման տիրույթ, կոտորակային ֆունկցիա, համարիչում արմատ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է ընտրել կոտորակային ֆունկցիայի որոշման տիրույթը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվային ֆունկցիայի գաղափարը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 4.5Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ֆունկցիայի սահմանման, նրա որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվային ֆունկցիայի գաղափարը» թեմայից 00:15:00 միջին 8Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ֆունկցիայի սահմանման, նրա որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ
2. Ստուգաղական աշխատանք «Թվային ֆունկցիայի գաղափարը» թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ ֆունկցիայի սահմանման, նրա որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ