Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Արտահայտությունը ֆունկցիա է, թե՞ ոչ 0.5Մ.
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկի սահմանումը 1Մ.
3. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը 1Մ.
4. Որոշման տիրույթին պատկանող թիվ, արմատ 1Մ.
5. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը 1Մ.