Գրաֆիկական մեթոդով լուծիր x32=x1 հավասարումը:
 
Արմատները գրիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝  x1=i;x2=i