Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարաբոլի գագաթը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գրաֆիկի տեղաշարժը

Բարդություն հեշտ

1
3. Տեղաշարժի ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

2
5. Ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

1
6. Ֆունկցիայի զրոները

Բարդություն միջին

2
7. Արգումենտի արժեքը

Բարդություն բարդ

3
8. Հավասարման գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

3
9. Հավասարում

Բարդություն բարդ

3
10. Երկու գրաֆիկների հատումը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար