Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե y=4x2 պարաբոլը \(Oy\) առանցքի ուղղությամբ 73 միավորով տեղաշարժվի դեպի վերև:
 
Պատասխան՝  y=ixiii