Տրված է y=f(x) ֆունկցիան, որտեղ fx=3x2+1, եթե -16x11x,  եթե  1<x20
Գտիր f5-ը:
 
Պատասխան՝ f5=i