Գտիր y=12x3+4 ֆունկցիայի զրոները:
 
Եթե զրոներ չկան, ապա տեղադրիր «\(- \)» նշանը:
 
Պատասխան՝ y(x)=0,եթեx=i