Դիցուք պետք է կառուցել y=114x2+49 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
Ո՞ր ուղղությամբ պետք է տեղաշարժել y=114x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը: