Տրված է y=12x2290 ֆունկցիան:
Այդ ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=12x2 պարաբոլը տեղաշարժել \(y\)-երի առանցքի ուղղությամբ  միավորով դեպի ներքև: