Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Պարաբոլի գագաթը 1Մ.
2. Տեղաշարժի ուղղությունը 1Մ.
3. Ֆունկցիայի բանաձևը 2Մ.
4. Ֆունկցիայի արժեքը 1Մ.