Տրված է y=f(x) ֆունկցիան, որտեղ f(x)=3x,եթե 10x013x2, եթե 0<x6
Հաշվիր՝ f-8
 
Պատասխան՝ f-8=i