Որոշիր -0.6;0.36;... երկրաչափական պրոգրեսիայի հաջորդ անդամը:
 
Պատասխան՝