Տրված է yn=n+6n հաջորդականությունը:
 
1. Պարզիր` արդյո՞ք այս հաջորդականությունը մոնոտոն է:
 
 
2. Ընտրիր մոնոտոնության տեսակը:
 
 
3. Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: