Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Խիստ աճող/նվազող հաջորդականության սահմանումը 1Մ.
2. Բառային նկարագրով հաջորդականության մոնոտոնությունը 2Մ.
3. Ռեկուրենտ բանաձևով տրված հաջորդականության մոնոտոնությունը 4Մ.
4. Ցուցչային հաջորդականություն 6Մ.