Հաջորդականությունը տրվում է բառային նկարագրով:
 
«Հաջորդականության անդամի արժեքը գտնելու համար պետք է նրա համարը բարձրացնել 4-րդ աստիճան, ապա գումարել 29»:
 
Պարզիր հաջորդականության տեսակը: