Գտիր այն ամենափոքր համարը, որից սկսած xn հաջորդականության բոլոր անդամները կլինեն տրված \(A\) թվից մեծ`

xn=3n235,   A=-5

Պատասխան՝

1. Ընտրիր նկարագրված անհավասարությունը:

2. Ամենափոքր համարը՝
 
n=i