Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Հաջորդականության սահմանափակության հետազոտում 1Մ.
2. Վերևից կամ ներքևից սահմանափակ հաջորդականություններ 1Մ.
3. Պնդումներ հաջորդականության սահմանափակության վերաբերյալ 4Մ.
4. Հաջորդականության ամենամեծ անդամը 3Մ.