Հաշվիր թվաբանական պրոգրեսիայի հաջորդ երկու անդամները և առաջին չորս անդամների գումարը,
 
եթե  a1=-4  և  a2=2.4
 
a3=ia4=i
S4=i