Հաշվիր {an} թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին 6 անդամների գումարը, եթե տրված են պրոգրեսիայի առաջին երկու անդամները՝  0;8;...
 
Պատասխան՝  S6\(=\)