(an) թվաբանական պրոգրեսիայում  a1=5.2  և  d=2.4
 
Հաշվիր պրոգրեսիայի առաջին ութ անդամների գումարը:
  
Անհրաժեշտության դեպքում պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը:

Պատասխան՝