Թվաբանական պրոգրեսիայի երկրորդ անդամի եռապատիկի և չորրորդ անդամի գումարը հավասար է 10-ի:
 
Հաշվիր, թե ինչպիսի՞ն պետք է լինի պրոգրեսիայի տարբերությունը, որպեսզի նրա երրորդ և հինգերորդ անդամների արտադրյալը լինի ամենափոքրը:
 
Պատասխան՝ \(d=\)