Որոշիր 70-ը չգերազանցող բնական թվերի քանակը, որոնք 10-ի բաժանվելիս մնացորդում տալիս են 1
 
Պատասխան՝ i