Տրված է, որ an թվաբանական պրոգրեսիայում  a52=44  և  a54=45.6 
 
Գտիր  a53-ը:
 
Պատասխան՝