Գտիր {an} թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին չորս և \(10\)-րդ անդամը, եթե an \(=\)7\(n -\)3
  
a1\(=\)
 
a2\(=\)
 
a3\(=\)
 
a4\(=\)
 
a10\(=\)