71;66;... թվաբանական պրոգրեսիայի հաջորդ անդամը հավասար է՝
 
Պատասխան՝